Storviks Natt (2023-09-06)
Kategori: Tävling
Karta/område: Klocksberg
Arrangör: Storviks IF
Distans: 3,2 km
Sträcka: 4.31 km
Tid: 59:34
Genomsnittlig puls: 157
Maxpuls: 179
Hela tolv gubbar anmälda i H 75! En av de större klasserna.
Vägvalet till vänster till K1 ville jag inte ta, backa ut genom starten, nej. Rakt på såg vanskligt ut, så det blev en lång omväg åt höger. Genomförde det inte så bra, då jag missade rätt stig på två ställen. Nöjd över vägvalet när jag klev i röjningsriset upp till stenen. Bara 17 sek efter.
Hamnade i skräp även till tvåan. 1.17 efter.
Trean gick bra. 1.15 efter. Kollade dock inte på nästa sträcka utan gick ut snett från gropen. Bestämde mig ändå för vänstersväng. När jag längs stigen kom upp på de öppna höjderna trodde jag att jag var på hygget. Inte då. Fick trassla rätt länge innan jag kom ut på det.
Bra attackpunkt mot K4. Jag ska in i en säkert djup och smal sänka och upp till dess slut. Passerade stenfältet, gula hällen och en sten. Hamnade i ett blött hål med en jättebrant bakom. Klättrade med stor möda upp för att komma till sänkan bakom. Lufsade på och kom till flera djupa sänkor, men ingen reflex. Förstod att jag måste vara till höger och letade mig norrut, kollade efter djupa sänkor.
Plötsligt fick jag se reflexen väldigt oväntat uppe på en högplatå. Sänkan var väldigt flack! Kanske förstärktes intrycket från kartan av att det är en stödkurva...
Kortsträckan till K5 tog tid. Dels klättrandet i branta kanter. Dels att punkthöjden var en rejäl knalle som jag först inte ville klättra upp till.
Trots allt detta trassel var jag bara 1.09 efter täten!
Något modstulen dock mot sexan. Passerade stigen vid en häll, vilket var jättedumt. Skulle följt med stigen en bit och fått slätlöpning in mot kontrollen. Nu fortsatte mitt klättrande i sten och moras. Såg att folk samlades vid en punkt mycket längre fram och där satt den ju. nu 2.15 efter.
Sträckan över Klocksberg gick rakt men väldigt taffligt. Vågade inte springa på det ojämna underlaget, så här tappade jag ännu mer. Blev slagen med 3,5 min av tre gubbar efter att ha tillryggalagt 4,2 km, ovanligt långt och ovanligt länge, precis under timman.
Min onda fot (sen 30 maj) blev inte bättre.
Visa kommentarer (0)
 
Storviks Natt (2023-09-06)