Avesta motionsorientering (2019-07-16)
Kategori: Träning
Karta/område: Långheden
Arrangör: Avesta OK, banläggare Thomas Nyberg
Distans: 3,6 km, sprang 4.275 m
Sträcka: 4.27 km
Tid: 36:15
Jag drog iväg till heden söder om Krylbo, där AOK bjöd på ett roligt tempopass. Fyra slingor på 1,8 km varav jag tog två. Kartan hade nog några år på nacken för det gröna var väldigt glest och fint. 10000-del kändes lite ovant i början.
Till första for jag över rågången utan att märka den. Passerade nära kontrollen och fick vända när jag kom till stigen.
Vid tredje spelade Thomas Nyberg oss ett spratt. Skärmen i gropen hade han stuckit in i en gammal gallrad tallbuske som låg över gropen, så den syntes knappt alls. Vi var flera som yrade omkring där utefter och vid sidan om stigen. Där gick exakt tre minuter.
Andra slingan gick bättre, förutom sjunde. Där fattade jag inte att det var samma kontroll som på första rundan. Fick se en skärm och drog dit, den satt vid v-gropen. Det hade jag ju redan sett på varv 1...
Visa kommentarer (0)
 
Avesta motionsorientering (2019-07-16)