Onsdagsligan (2018-11-07)
Kategori: Träning
Karta/område: IP
Arrangör: banläggare Tony Hedin
Distans: Sprang 5.504 m
Fem tvåkontrollsslingor på knappa kilometern, patenterad Tony-träning. För oss som hittar fanns alternativet spegelvänd karta. (Dock var texten och siffrorna på våra kartor rättvänd). Nio personer hade skoj i skönt väder (+4).
Allt gick bra förutom kontrollen vid lilla gröna buskaget. Buskaget låg på marken efter röjning och någon reflex syntes inte till. Jo, på väg mot nästa (gropen) fick jag se en reflex långt åt höger. Skogsgallraren hade troligen hängt upp den vid stigen för att banläggaren skulle återfinna den...
Visa kommentarer (0)
 
Onsdagsligan (2018-11-07)